Máte dotaz? Napište nám
Po–Pá: 8:00–16:00

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost Internet Info, s.r.o., IČO: 25648071, se sídlem Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 57899 (dále jen správce), jakožto provozovatel e-shopu SW.CZ bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (zejména v rámci objednávky nabízených produktů nebo při registraci na našich webových stránkách). Jedná se tak nejčastěji o jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, název firmy a kontatkní a/nebo doručovací adresa (v případě, že je produkt potřeba doručit fyzicky) a dále údaje jako je IP adresa a soubory cookies, které získáme tím, že používáte naše služby či se pohybujete na našich webových stránkách.

Při sběru dat využíváme rozšířené parametry v rámci Google Consent Mode V2, které přímo ovlivňují jak se chovají analytické skripty Google Analytics při načítání na webových stránkách a data využívaná k měření a modelování v rámci Google Ads a dalších nástrojů.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním účelem zpracování Vašich osobních údajů je, abychom Vám mohli zajistit a dodat produkty nabízené na našich stránkách, o které jste projevili zájem, nebo programy, o jejichž zprostředkování nás sami požádáte (včetně administrace a provedení platby) a abychom mohli zajistit a neustále zlepšovat naše služby a zvyšovat jejich bezpečnosti, a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem: 

 • zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových
 • zodpovězení Vašich dotazů zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře a zajištění komunikace s Vámi
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby (konkrétní webové stránky) používány
 • zapamatování si nastavení Vašeho uživatelského účtu
 • získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných a jejich doručení výhercům
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran. Tato sdělení a newslettery jsou zasílány pouze na základě Vašeho souhlasu, který nám udělujete při registraci k uživatelskému účtu, registraci k novinkám, získávání programů zdarma nebo provedením objednávky. Bez tohoto souhlasu Vám newsletter zasílán nebude. Z přijímání obchodních sdělení a newsletterů je možné se kdykoliv odhlásit pomocí odkazu v dolní části těchto e-mailů. Dále je možné provést odhlášení prostřednictvím adresy: info@sw.cz. 

Díky udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení Vám budeme schopni archivovat licenční údaje, které Vám na vyžádání budeme moci opětovně poskytnout. Navíc Vám neuteče žádná slevová akce,  poskytované licence zdarma, či jiné výhody poskytované čas od času našimi partnery a výrobci sofwaru či jiného zboží dostupného na našem e-shopu. Umožníte nám navíc neustále zkvalitňovat a zlepšovat náš servis. 

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům jsou:

výrobci produktů či autorizovaní distributoři konkrétního produktu, kteří Vám na základě údajů poskytnou licenci k Vámi objednanému produktu – těmto výrobcům poskytujeme údaje pouze v rozsahu nezbytném pro tuto licenci (obvykle pouze Váš email a jméno a příjmení/název společnosti);

osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

osoby, které doručují objednané zboží (v případě krabicového software atd.)

osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet).

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.  

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do uživatelského účtu)

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt (přihlášení se k Vašemu účtu, uskutečnění platební transakce atd.).

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde. 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Ty údaje, které získáme v souvislosti s Vaší objednávkou, budeme zpracovávat po dobu dvou let od dokončení této objednávky, a to z důvodu případného uplatňování nároků z vadného plnění a řešení jiných nedorozumění, které by z objednání produktu mohly vyplynout.
Udělíte-li nám souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, ponecháme si Vaše osobní údaje po dobu deseti let od udělení souhlasu. Tento souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán, a to způsobem uvedeným výše v těchto Zásadách.
Údaje, k jejichž zpracování nás zavazuje zákonná či smluvní povinnost (např. zpracování údajů na fakturách na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) zpracováváme po dobu uvedenou v takovém zákoně či smlouvě. 

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 • poskytnutí služby či produktu (tj. za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvou je i objednávka potvrzená v souladu s nákupním řádem);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; právní předpisy proti praní špinavých peněz);
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba. 

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.  

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření
V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.
Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@sw.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.  

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.
Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679. 

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře dostupného http://www.sw.cz/podpora/ či písemně na naší adrese: Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

https://gdprinfo.eu/cs/cs-article-17

Nahoru